Kriseledelsen i Sør-Varanger har i dag, 17.04.20,  vedtatt å redusere åpningstiden i kommunale barnehager fra 9 timer pr dag til 8 timer pr dag fra og med mandag 20.04.20. Dette er gjeldende inntil ny beskjed blir gitt. Vedtaket er gjort for å innfri kravet i veileder om smittevern i barnehager i forbindelse med koronavirus.

Fra 20. april gjenåpnes barnehagene, og senest 27.april skal alle barnehager ha åpnet. Åpningen skal skje gradvis og kontrollert med nødvendig smitteverntiltak på plass. Foreldre/foresatte, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte.

Veileder om smittevern i barnehager gir råd og støtte til barnehager og tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser.

LINK: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

Hver barnehage informerer foreldre / foresatte om dato for gradvis oppstart, organisering av barnegrupper og aktiviteter fram mot 27. april. Foreldre / foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen igjen.

Det er viktig med god dialog mellom barnehager og foreldre/foresatt