Her finner du avrop fra Rambøll på den utredningen de skal gjennomføre:

Avrop - Utredning av næringsarealer i Sør-Varanger kommune.pdf

Her finner du utredningen som kommuneadministrasjonen har gjort om mulige næringsområder på hhv. Slambanken, Tusenvikskardet og Nordtippen:

Konsekvensutredning av næringsområder utdrag 15-12-21.pdf

Kart mulige næringsområder.pdf

Korrigering i kart for område "Nordtippen", se e-post og kart her:

Skann_Josefsen, Ole Kristian _2021_12_14_1524 (L)(1030845).pdf

Dokument fra Josefsen, Ole Kristian ifbm næringsarealer (L)(1030844).pdf

Se interaktivt kart her: https://www.kommunekart.com/klient/sorvaranger/?urlid=4e99d968-b343-47b4-a406-5a8034ad96df

Rapporter som grunnlag for konsekvensutredningen finner du i zip-mappen med undermapper:

Grunnlagsdokumenter næringsområder.zip

Her finner du en oversikt over grunnlagsdokumentene:

Oversikt over grunnlagsdokumenter for næringsområder.pdf

Saken kan følges via vår innsynsløsning her:

https://innsyn.onacos.no/sorvaranger/prod/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021002996&