Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Publisering av saksdokumenter på Internett

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du lese sakslisten for politiske utvalg, søknader, avslag og andre sakspapirer fra en PC hvor du måtte ønske. Dette er et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi der Internett i økende grad benyttes til å publisere saksdokumenter. Dokumenter som er unntatt offentlighet eller som inneholder sensitive personopplysninger eller fødselsnummer, kan ikke publiseres.

  Kommunen må foreta en konkret avveining mellom hensynet til offentlighet og personvern før publisering. 

  Målgruppe

  Innbyggere og brukere av offentlige tjenester

  Kriterier/vilkår

  Det er anledning til å publisere:

  • Offentlige journaler (med opplysninger om hvem som har henvendt seg om en bestemt sak)
  • Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet og hvor hensynet til personvernet ikke taler mot publisering

  Dokumenter til og fra offentlige etater, næringsdrivende med mer inneholder sjelden personopplysninger som tilsier at disse ikke kan publiseres på Internett. Dokumenter som omhandler mer private forhold, begrenses av personopplysningsloven når det gjelder hva kommunen kan publisere.  

  Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte taushetsbelagte og vil derfor ikke kunne publiseres uten samtykke. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer kan ikke publiseres på internett.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se blant annet personopplysningsloven kap. II Alminnelige regler for behandling av personopplysninger og forvaltningsloven § 13 (taushetsplikt). 

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Saksdokumenter finner du her.

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Ved publisering av postliste er det lagt inn tre dagers etterslep fra journalført dokument.

  Klagemulighet

  Ved brudd på regelverket kan du klage til kommunen. Du kan også klage til Datatilsynet. Etter personopplysningsloven § 49 kan kommunen være erstatningspliktig ved oppstått skade.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Kontaktinformasjon:

  Avd. Arkivtjenesten ved Sør-Varanger kommune

  Tlf: 78 97 76 10

  E-post: postmottak@svk.no

  Postadresse: Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes

  Besøksadresse: Rådhuset i Sør-Varanger kommune, Rådhusplassen 3, Kirkenes

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 17:48

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk