Helse, omsorg og velferd i Sør-Varanger kommune opplever for tiden mye smitte på flere avdelinger. På grunn av dette settes flere tiltak i gang.

Vi har innført lavdrift i mange av våre avdelinger. Dette skjer både i avdelinger med mye sykefravær på grunn av smitte, og i avdelinger som kan avgi personell for å hjelpe rammede avdelinger.

Lavdrift betyr at en del oppgaver og tjenester ikke lenger utføres.

Dette er en del av kommunens kontinuitetsplan for krisesituasjoner.

Ordfører Lena N. Bergeng:

«-Pga høyt sykefravær, i hovedsak covidrelatert korttidsfravær, er Sør-Varanger kommune nå inne i en svært krevende periode hvor kun nødvendige og lovpålagte tjenester for å ivareta liv og helse vil bli utført. Våre ansatte gjør en formidabel jobb for å dekke opp for de sykemeldte og ivareta alle som har behov for våre tjenester.

Er du pårørende, har en venn eller en bekjent som trenger hjelp til handling, vask av klær, gå en tur osv, er det fint om du kan bidra i denne alvorlige situasjonen vi er inne i. Sammen med dere alle, skal vi komme oss igjennom de tøffe dagene og ukene vi har foran oss, til situasjonen igjen vil normalisere seg og våre ansatte igjen er friske og kan gå på jobb.»

Vi har de neste dagene og ukene fokus på å opprettholde det aller mest nødvendige av tjenester for innbyggerne som trenger det. Hvis du har en nær som mottar tjenester fra oss er det bra hvis du kan bidra hvis det trengs.

Tjenester som vil kunne utsettes er:

Hjemmebasert omsorg

 • Vask av hus
 • All annen praktisk bistand som ikke er livsnødvendig, slik som vask av klær, handling som pårørende eller andre kan ivareta
 • Trening
 • Aktiviteter
 • Reduksjon i dusjfrekvens
 • Vask av klær i avdelingen der dette gjøres. Klær sendes vaskeri
 • Kurs og veiledning av studenter/elever
 • Dagsenter for eldre

 

Tjenesten for funksjonshemmede:

 • Aktiviseringstiltak
 • Følge til aktiviteter, avtaler og handling
 • Istandgjøring av måltider
 • ADL-trening
 • Renhold utført av helsepersonell
 • All praktisk bistand som ikke er kritisk og livsnødvendig, slik som: klesvask, husvask, handling
 • Enkelte tilsyn
 • Avlastning: her kan det være nødvendig med noe bistand i private hjem (behovet for dette er kartlagt, og gjøres etter samme prioritering som listet opp her)
 • Dagtilbud
   

Sykehjem

 • Aktiviseringstiltak
 • Renhold utført av helsepersonell
 • Vask av klær

 

Spørsmål til pressemeldingen rettes til undertegnede.

 

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

Tlf: 95249389

E-post: per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no