Uttalelse fra kommunestyret i Sør-Varanger

 

Sør-Varanger kommune fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina.

Norge står sammen med FN, EU og NATO i kravet om at Russland umiddelbart må stanse krigføringen, trekke alle russiske styrker ut av Ukraina og søke en fredelig løsning.

Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten, noe som medfører dramatiske konsekvenser i første omgang for befolkningen i Ukraina, men også for befolkningen i Russland og hele verden.

Sør-Varanger kommune vil nå starte det humanitære arbeidet med å ta imot ukrainere og Russlands brødre og søstre som rømmer fra den russiske terroren.

Alle innbyggere i Sør-Varanger kommune skal føle seg trygg og bli godt ivaretatt, uavhengig av nasjonalitet og etnisitet.

Vi støtter de russerne som står opp mot krigen og tar samtidig sterk avstand fra de totalitære bestemmelsene med innskrenking av ytringsfrihet som Putins regime har innført.
Demokrati, åpenhet og menneskerettigheter var sentrale for Barentssamarbeidet som utviklet seg på 1990-tallet etter Sovjetunionens fall, og er fortsatt viktige grunnverdier den dag i dag. Disse verdiene er også sentrale for å fremme fred og sikkerhet i nord, og avgjørende for samarbeid og utvikling mellom Norge og Russland.