Ordfører Rune Rafaelsen er sykemeldt i 1 måned. I denne perioden er varaordfører Pål Gabrielsen fungerende ordfører.