0800: Kirkenes Hornmusikk spiller i gatene i Kirkenes

1000: Skoletog Kirkenes Skole.

Togrute: Presteveien, Kirkegårdsveien, Pasvikveien, Storgt, Klavenesgate, Kongensgate, Egebergsgate, Parkveien, Klavenesgate, Kirkenes stadion

1030:  Bjørnevatn Trommekorps spiller ved Paviljongen i Bjørnevatn

11.00: Arrangement for eldre på Thon Hotel. Arrangør Sør-Varanger Røde Kors og Frivilligsentralen

1115: Skoletog Sandes-Bjørnevatn skole. Rute ned til omsorgsboligene,Togrute: Nybrottsveien, gangveien v Gartnerjordet, til omsorgsboligene -retur samme vei.

11.30: Kransenedleggelse v/minnestøtten i bibliotekparken, v GSV og  Kirkenes Rotary Club

12.00: Gudstjeneste Kirkenes kirke

1215: Skoletog Hesseng Flerbrukssenter.

13.30: «Syng 2» - Gratis barnekino, Aurora kino

14.30:  17. maistafetten ved Kirkenes Stadion. Arr: Kirkenes IF. Påmelding til post@kirkenes-if.no eller mob 909 51 084

15.45: Oppstillg Bil -og MC-kortesje i Bjørneparken

16.00: Kirkenes skolemusikk-korps spiller ved Prestøyhjemmet

1615: Dukkevogntog, oppstilling i Parkveien v buss-stoppen v Kirkenes skole

1645:  Oppstilling Borgertoget. Fellesspilling på Torget v Kirkenes Hornmusikk, Kirkenes skolemusikk-korps og Bjørnevatn trommekorps. NB, ny Togrute Start i Parkveien retning Malmklang. Togrute: Parkveien - Egebergsgt - Pasvikveien - Solheimsveien - Kielland Torkildsensgt - inn på Torget vis a vis Sparebank 1 NN.

1700: Avgang Borgertoget

Togrute: Parkveien, Egebergsgt-Pasvikveien-Solheimsveien- Kielland Torkildsensgt-T inn på Torget vis a vis Sparebank 1 NN. Bil og MC-kortesje  tilslutter seg Borgertoget i Pasvikveien

17.45: Blomsternedleggelse ved krigsmødremonumentet v Marta Møllersen. Tale ved russepresident Christoffer Hivand og hovedtale ved Bente Andersen

18.00: Nasjonalfest på Fresesarmeen. Servering av varm mat og 17. maitale v Geir Engerøy.