Rutinemessig blir alle nærkontakter i Sør-Varanger kommune satt i karantene og testes. Det er ikke et nasjonalt krav at alle nærkontakter skal testes. Grunnet at Sør-Varanger kommune har god testkapasitet prioriteres test til nærkontakter i karantene for å få rask smittesporing om flere tester positiv blant disse.

Sør-Varanger kommune har i alle tilfeller av bekreftet smitte kontaktet alle nærkontakter og har hatt kontroll på smitten.

  • Vi må forvente at smitten i kommunen og landet vil gå opp. Vi har ikke hatt en situasjon som kan omtales som lokale utbrudd, men kun enkelttilfeller. Alle tilfellene i Sør-Varanger kommune har gått bra fordi de som er blitt smittet og er nærkontakter har fulgt reglene, sier smittevernlege Drude Bratlien.

Sør-Varanger kommune har hatt følgende smitteutvikling siden mars 2020:

  • Mars: 2 smittede. Alle friske nå.
  • April: 1 smittet, skyldes smitte tidligere, men er med i statistikken.
  • September: 4 smittede, relasjon til utbrudd i kommune i Sør-Norge. Alle friske nå. I tillegg 1 person i transitt/reise som testet positiv på Teststasjon Storskog, ikke opphold i Sør-Varanger kommune.
  • Oktober: 1 smittet

Hvis du har spørsmål om det betyr å være nærkontakt eller i karantene så klikk her.