• ​Våre institusjoner er fortsatt åpen for besøk, men vi ber alle begrense antall besøk de neste fjorten dagene, sier kommunalsjef for helse, omsorg og velferd Jorunn Sandhell.

Kriseledelsen vurderer at kommunen med dagens smittesituasjon fortsatt er på gult nivå, som betyr at det er lav sporadisk smitte og noe regional smitte.

Med bakgrunn i, og basert på, anbefalte smitteverntiltak fra regjeringen har kriseledelsen i Sør-Varanger kommune besluttet følgende den 04.01.2021:

 

 • Ungdomsskoler går over til rødt nivå og alle smitteverntiltakene økes til rødt nivå.
  • Ungdomsskolene vil gi informasjon til elever og foresatte om hvordan dette organiseres. Forhold deg til din skole. Foresatt og elever vil få informasjon fra sin skole.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
  • Dette betyr at alle kommunale bygg, som også forvaltes av Barentshallene KF, ikke vil være tilgjengelig for utleie til organiserte fritidsaktiviteter til og med 18.januar.
  • Publikumsbading i Barentsbadet vil fortsatt være åpent.
  • Man kan ha organiserte utendørs aktiviteter hvis man kan opprettholde avstandsbestemmelsene.
 • Alle ansatte i Sør-Varanger kommune som kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver fra hjemmekontor bør gjøre dette i de to neste ukene. Dette skal avtales med nærmeste leder.
 • Alle unødvendige reiser bør unngås. Ansatte i Sør-Varanger kommune skal kun gjennomføre strengt nødvendige tjenestereiser.
 • Politiske møter skal gjennomføres digitalt til og med 18.januar.

 

Generelle nasjonale regler

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Kommer du fra røde soner i utlandet så skal du i karantene. Dette gjelder også selv om du har tatt negativ test og føler deg frisk. Karantene er 10 dager for alle.
 • Det kan maksimalt være 5 personer sammen på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leide lokaler.
 • Det kan være maksimalt 10 personer på innendørs arrangementer på offentlig sted eller i lånte eller leide lokaler, men inntil 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. I begravelse kan det være inntil 50 personer selv om det ikke er fastmonterte seter.