Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger knyttet til besøk på helseinstitusjoner 27. mai 2020.

Den enkelte virksomhet, kommune eller helseforetak har ansvar for å vurdere hvilke besøk som kan

gjennomføres og hvordan det kan gjøres forsvarlig i ulike faser av covid-19-epidemien.

Besøkene skal skje i tråd med Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og

omsorgsinstitusjoner, og det må hele tiden vurderes opp mot smitterisiko.

 

Du finner mer informasjon i vedlagte fil