Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nedgravde oljetanker

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Det blir forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020. Hvis du allerede har en oljetank på eiendommen din og du er grunneier, har du ansvar for at oljetanken til enhver tid er i betryggende stand. 
   
  Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.
   
  Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres og som hovedregel fjernes og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

  Målgruppe

  Huseiere/grunneiere

  Kriterier/vilkår

  Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

  Lover

  Se forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning og forurensningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. 

  Ta også kontakt med oljefri.no eller enova.no for å få tilskudd og hjelp til utskiftning av tanken.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 08.08.2018 15:26

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk