Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.

Generelt

Sør-Varanger kulturskole gis i øyeblikket disse undervisningstilbudene:

Visuelle kunstfag

Billedkunst
Billedkunst er et tilbud til elever fra og med 8 år.
Undervisningen foregår i grupper og elevene har minimum 90 minutter undervisning pr uke.
I undervisningen legges det vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk og elevene og det gis en bred innføring i ulike teknikker. Basis er tegning, maling og skulptur/installasjon.
Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå målbare resultater og produkter.
Elevene blander farger, utforsker materialer og eksperimenterer innenfor mange ulike uttrykksformer og teknikker. Elevene jobber for eksempel med blyant, tusj, kritt, gips, leire og andre modelleringsteknikker. Maler med akryl, tempera og akvarell osv.
Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder kan det også være aktuelt å jobbe sammen med elever fra andre avdelinger i kulturskolen
 
Foto:
En del av tilbudet på visuelle kunstfag innebærer også opplæring innen foto.
Elevene må disponere eget kamera med mulighet for manuell justering.
Det undervises i: fotografering, kameratekniske aspekter og bildebehandling. Elevene får grundig innføring i bruk av Adobe Lightroom og Photoshop bildebehandlingsprogram.
 
I tillegg kan det være andre kurs som holdes.
Påmelding

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 08.05.2020 14:25

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Våre enheter/avdelinger