Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.

Generelt

Sør-Varanger kulturskole gis i øyeblikket disse undervisningstilbudene:

Gitar 2

Gitar 2 er et videre gitartilbud for elever som har gjennomført Gitar 1-kurset. Dersom eleven har erfaring med gitarspill fra før (vært elev ved annen kulturskole, spilt selv i en stund, etc.) kan eleven få plass direkte på Gitar 2. Ta kontakt direkte med faglærer for å avklare evt. spørsmål. 

Det gis undervisning i de fleste stilarter, alt ettersom hva eleven selv ønsker men under veileding av faglærer. Et av hovedmålene med undervisningen er å gjøre elevene i stand til samspill med andre, både i rockeband og andre ensembler. Men elever som ønsker å spille solo er selvfølgelig også velkomne. Elever kan forvente å få opplæring i forskjellige måter å lese musikk (tabulatur, besifring og tradisjonell notasjon), i tillegg til spilleteknikk, improvisasjon og gehørbasert samspill. 

 

 
Påmelding

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 08.05.2020 14:25

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Våre enheter/avdelinger