51 år gamle Monika Vonka Johansen gikk inn i vervet som hovedverneombud 10. oktober i år. Hun kom da fra Prestøyhjemmet der hun har vært både ansatt og tillitsvalgt. Hovedverneombudet utpekes av den største fagforeninga i kommunen, nemlig Fagforbundet. Vervet som ombud innebærer en halv stilling, og i tillegg er Vonka Johansen 50 prosent hovedtillitsvalgt, som tillegg til leder Line Kristoffersens hundre prosents verv.

Sør-Varanger kommunes nye hovedverneombud mener erfaringene hun har gjennom et langt arbeids samt ballasten fra tillitsmannsapparatet gir hun verdifull kompatanse i vervet som hovedverneombud.

monika vonka johansen 2

Da hun fikk tilbud om å bli hovedverneombud for rundt tusen ansatte i Sør-Varanger kommune ba hun om litt betenkingstid.

 - Jeg har jobbet skift i 25 år, så dette ville bli en  stor overgang. Å ha fritt hver helg veide jo positivt opp, og jeg takket ja etter kort tid på å tenke om dette er noe for meg. Jeg ser dette arbeidet som en stor og positiv utfordring. Samtidig er det viktig for meg at eventuelle konflikter løses på lavest mulig nivå. Går ikke det må naturligvis det stedlige verneombudet be om hjelp fra meg, sier hun til svk.no 

Etter å ha bodd hele sitt voksne liv i Jarfjord har det nye hovedverneombudet nå flyttet til Kirkenes .

-Det er veldig grei å slippe pendlinga samtidig som det er svært praktisk å bo nær arbeidsplaseen, sier Vonka Johansen, som sitter i østfløyen på rådhuset i dets tredje etasje . Her deler hun kontorlandskap med hovedtillitsvalgt Line Kristoffersen i Fagforbundet