Hvem passer kurset for?

Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra ”normale folk”, men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad.

Dette kurset er derfor for alle – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Kursdatoer (alle dager kl. 09:30 - 11:00):

Mandag 13. januar

Torsdag 16. januar

Torsdag 23. januar

Målet med kurset

1.         Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre
oss syke.

2.         Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv. 

3.         Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.


4.         Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

 

PÅMELDING                                         FRIST: 2. januar 2020

Avd. for psykisk helse og rus, Sør-Varanger kommune, tlf. 40017800, eller epost til

Anne-Lill Haabeth

Anne Sofie Soini

 

 

NAVN:

FØDSELSÅR:

ADRESSE:

MAILADRESSE:

MOBILNR:

 

Før kurset vil vi ha en samtale på telefon med hver enkelt deltaker. Vi tar kontakt med deg.

Med hilsen kurslederne Anne-Lill Haabeth og Anne Sofie Soini