Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis

For at personer med nedsatt funksjonsevne lettere kan delta på kulturarrangementer eller friluftsarrangementer, kan de få med seg en ledsager. Dette kalles ledsagerordningen og den administreres av kommunen. 

Generelt

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Det er opp til den enkelte arrangør om de aksepterer ledsagerbevis.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Forvaltningsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema leverer du til Servicekontoret eller sender Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@svk.no. Søknaden skal vedlegges passfoto.  Det må innhentes uttalelse fra fagperson som kjenner brukers behov.

For elektronisk søknadsskjema trykk her.

Saksbehandling

Søknadene behandles fortløpende. Ingen søknadsfrist.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket, klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Tjenesten oppdatert: 02.01.2024 08:38