Endringene er gjennomført som planendring etter forenklet prosess etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Plandokumentene finner du her:

Planendring etter forenklet prosess - Detaljregulering for Domuskvartalet.pdf

Merknadsoversikt mindre vesentlig endr Domuskvartalet.pdf

2017001_BEST Domuskvartalet ME110221vedtatt.pdf

2017001_BEST Domuskvartalet 12-03-2019 (erstattet).pdf

 

, eller ved servicekontoret på Rådhuset i Kirkenes.

Reguleringsplanens øvrige dokumenter kan ses i vår karttjeneste:

http://www.kommunekart.com/klient/sorvaranger/?urlid=c7a794d7-1c18-43a1-bcf9-2ba6fc3347fa

 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

 

Klageadgang:

Parter eller andre berørte kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse; 21/137

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

12.03.2021