Kontrollutvalget gjennomfører møte på rådhuset 11.05.22 på møterom Øretoppen.