Plandokumentene finner du her:

Fastsetting av planprogram til detaljregulering for Solsletta hyttefelt.pdf

2019006_Planprogram Solsletta 004.pdf

Merknadsoversikt planprogram Solsletta.pdf

A3 Skisseforslag solsletta 2020_08_19.pdf

 

Klageadgang:

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til detaljregulering blir lagt ut på høring.

Spørsmål i saken kan rettes til; postmottak@svk.no / 78 97 74 00, vennligst oppgi vår referanse 19/2524.

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

24.02.2021