Fordelingen for 2020 er slik

Kulturmidler kulturorganisasjoner                                                         200 000

Kulturmidler idrett                                                                                    200 000

Kulturmidler til Utvalg for Levekårs disposisjon                                  100 000

 

Søknader om kulturmidler må fylles ut elektronisk og søknadsskjema finnes på

https://skjema.onacos.no/sorvaranger/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

 

​Spørsmål vedrørende søknaden kan stilles til enhetsleder for kultur- og fritid, Harald Sørensen, hso@svk eller mob 918 14 958