Det er satt av kroner 500 000 til kulturmidler til kulturorganisasjoner, idrettslag og til utvalg for levekårs disposisjon. Med forbehold om godkjenning i Utvalg for levekår er rammene slik: 

Kulturmidler kulturorganisasjoner                      200 000

Kulturmidler idrett                                              200 000

Kulturmidler til Utvalg for Levekårs disposisjon   100 000

Søknader for kulturmidler må fylles ut i nedlastbart Word-skjema og fylles inn. I tillegg må annen dokumentasjon også legges ved i henhold til kravspesifikasjoner oppgitt i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til posttmottak@svk.no og merkes:

For idrettsorganisasjoner: 21/2319

For kulturorganisasjoner: 21/2320

For Utvalg for levekårsdispensasjon: 21/2321

For spørsmål ta kontakt med kultur og fritidskonsulent for allmenn kultur,  Jørn Arne Gjertsen  jogj@svk.no/mob. 400 48 594

Husk at søknad og andre dokumenter sendes inn som pdf-filer.

Søknadsfrist 15. mai.

Søknadsskjema kulturmidler kultur og idrett finnes her

Søknadskjema kulturmidler til utvalg for levekårs disposisjon finnes her