Målet med krigsminneplanen er å få synliggjort og kartlagt krigsminnene og få klarlagt hva som skal vernes. En viktig målsetning vil derfor bli å jobbe for å søke vern om de viktigste krigsminnene i Sør-Varanger kommune, samt å utrede mulighetene for områdevern. 

I tillegg  til Sør-Varanger kommunes bidrag på kroner 100 000 støtter Riksantikvaren prosjektet med tilsvarende. Arbeidet med planen  har et budsjett på 350 000 kroner. Arbeidsgruppa ønsker innspill til arbeidet. Arbeidsgruppa består av Berit Nilsen og Camilla Carlsen fra Grenselandmuseet, Knut Kristoffersen og Knut Wisløff fra historielaget,samt Sindre Torp og Harald Sørensen fra Sør-Varanger kommune. Ta kontakt med enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen (hso@svk.no/mob 918 14 958), for mer informasjon. Prosjektplanen for krigsminneplanen kan leses her