Sør-Varanger kommune har i løpet av fredag ettermiddag gjennomført møter med statsforvalteren i Troms og Finnmark og helsedirektoratet for å avklare forventningene i

oppdraget.

  • Vi er en grensekommune og vil ta vårt ansvar i den situasjonen Norge er i. Testing og oppfølging ved den norsk-russiske grensen på Storskog krever mye ressurser, og vil bli ytterligere krevende nå som kommunen skal gjennomføre testene ved bruk av hurtigtester, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.
  • Vi er i en fase nå hvor vi kartlegger det økte ressursbehovet. Vi ser ikke bort fra at kommunen må omdisponere egne ansatte og om mulig leie inn fagpersonell. Sør-Varanger kommune leier allerede i dag inn helsepersonell for å løse daglig driftsoppgaver og korona-relaterte oppgaver, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Det er satt krav om hurtigtesting av alle grensepasserende på Storskog. Alle som tester positiv for koronaviruset vil umiddelbart bli satt i isolasjon og alle nærkontakter vil bli satt i karantene etter Covid-19-forskriften. Kommunen har i dag karantenehotell og vil øke kapasiteten på hotellet.

  • Dette betyr at hvis én buss får bekreftet smitte så vil den som er smittet bli satt i isolasjon, og de øvrige passasjerene vil bli satt i karantene ved kommunens karantenehotell. Dette vil lette arbeidet med smitteoppsporing, men fører til et stort arbeid med karantenehotell og arbeid på grensen. Dette blir krevende, men vi tar sikte på å få igangsette oppdraget så fort som mulig, med den hjelpen som er nødvendig, sier smittevernlege Drude Bratlien.

Det gjennomføres i dag obligatorisk testing på Storskog med PCR-prøve som medfører at svaret ikke foreligger før etter 1-2 dager.

  • Det har ikke vært noen smitte i lokalbefolkningen i Sør-Varanger kommune på bakgrunn av det systemet som er i dag. Jeg vil minne om at alle reisende fra røde land, som eksempelvis Russland, automatisk skal i karantene når de krysser grensen. Det er også landlovsnekt for utenlandsk skipsmannskap, sier smittevernlege Drude Bratlien.