Hvem prioriteres ved vaksinering?

Basert på nasjonale føringer er det allerede laget en prioriteringsliste for hvem som skal få vaksinen i hvilken rekkefølge:

1. Beboere i sykehjem, omsorgsbolig og helsepersonell i nær pasientkontakt

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

Oversikt over antall vaksinerte

Loading...

Loading...

Ofte spurte spørsmål om vaksinering

Hva er planen for vaksinering fremover, når får jeg vaksine?

Antall vaksiner kommunen får tilsendt varierer endel. Det betyr at det er noe uforutsigbart når de forskjellige prioriteringsgruppene og publikum generelt blir vaksinert.

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt som viser når man kan forvente å bli vaksinert, basert på antall tilgjengelige vaksiner i landet. Du finner denne oversikten her

Hvor foregår vaksineringen?

Vi vaksinerer for tiden på Sandnes skole, og vil fortsette med det en stund. På grunn av uforutsigbart antall vaksiner fra uke til uke trenger vi ett lokale som kan stå klart over tid.

Hvorfor må jeg melde meg på vaksinering?

Koronavaksinen er ømfintlig og krever at den settes på innbyggere 6 timer etter at den er blandet. Den krever også to doser med minst 3 ukers mellomrom. Det betyr at vi må ha gode lister med hvem som skal ha vaksine hver uke, og at vi kan kalle de samme folkene inn etter 3 uker.

Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg får?

Nei, det er ikke anledning å velge dette, det bestemmes ut fra hvor gammel man er, om det er andre risikoer eller om man er helsepersonell

Informasjon om de forskjellige vaksinetypene

Vaccine information in other languages

You will find information about the Comirnaty vaccine in many languages on the page listed below. It is intended for people in the prioritised groups for vaccination to help them make an informed choice.

Norwegian Institute of Public Healths page with information in many languages

Oppdateringslogg

22.02.21 Lagt til ofte spurte spørsmål

19.02.21 Lagt til påmelding til koronavaksine, fjernet avsnitt om brev til innbyggere over 65 år

22.01.21 Lagt til ukentlig vaksinestatus

21.01.21 Tydeligjort tekst om skjema

19.01.21 Deaktivert elektronisk påmelding for innbyggere 65 år eller eldre

08.01.21 Lagt til avsnitt med link til flerspråklig informasjon

06.01.21 Lagt til avsnitt om brev til innbyggere over 65 år

05.01.21 Lagt til informasjon om selve vaksinen

31.12.20 Lagt til påmeldingsknapp for innbyggere som er 65 år eller eldre

30.12.20 Oppdatert risikogruppe 1 med helsepersonell

28.12.20 Lagt til kommentarfelt

22.12.20 Utdypet risikogrupper og tatt bort avsnitt om generell informasjon. Bruk sidene på Folkehelseinsitituttet