Hvem prioriteres ved vaksinering?

Basert på nasjonale føringer er det allerede laget en prioriteringsliste for hvem som skal få vaksinen i hvilken rekkefølge:

1. Beboere i sykehjem, omsorgsbolig og helsepersonell i nær pasientkontakt

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

Slik forholder du deg til innkalling til vaksinering!

Vi ber om at ingen innbyggere kontakter kommunen, helsestasjon eller legesenter selv før det åpnes for dette! Følg med på svk.no for informasjon om når du kan kontakte oss.

 

Alle som skal ha vaksine i første omgang vil bli kontaktet, det gjelder pr nå gruppe 1 og 2.

 

Informasjon om de øvrige grupper vil komme når vi har oversikt over tilgjengelige vaksiner.

Informasjon på Folkehelseinstituttets sider

Folkehelseinstituttet har utdypende og oppdatert informasjon om koronavaksinen.

Sidene finner du her

Om vaksine mot koronavirus – Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

film1_beskyttelse-2.png

Brev til deg over 65 år

I slutten av desember 2020 sendte vi ut brev med informasjon om koronavaksinen til alle innbyggere over 65 år. Du finner dette brevet her også: brev65+ vaksine (1).pdf

Vaccine information in other languages

You will find information about the Comirnaty vaccine in many languages on the page listed below. It is intended for people in the prioritised groups for vaccination to help them make an informed choice.

Norwegian Institute of Public Healths page with information in many languages

Oppdateringslogg

08.01.21 Lagt til avsnitt med link til flerspråklig informasjon

06.01.21 Lagt til avsnitt om brev til innbyggere over 65 år

05.01.21 Lagt til informasjon om selve vaksinen

31.12.20 Lagt til påmeldingsknapp for innbyggere som er 65 år eller eldre

30.12.20 Oppdatert risikogruppe 1 med helsepersonell

28.12.20 Lagt til kommentarfelt

22.12.20 Utdypet risikogrupper og tatt bort avsnitt om generell informasjon. Bruk sidene på Folkehelseinsitituttet