Norge står nå overfor den største utfordringen vi har hatt i moderne tid. Utbruddet av koronaviruset truer folks helse og liv, og kritiske samfunnstjenester. Sør-Varanger kommune har ekstra utfordringer med grenser både mot Russland og Finland. I tillegg har vi tilstrømming av turister både via flyplass og havn. Sør-Varanger er den tredje største destinasjonen for utenlandske overnattinger i Nord-Norge. For kommunen er det av høyeste prioritet å få stoppet tilførselen av turister, samtidig som vi ikke blir et oppsamlingssted for utenlandske turister som vi må sette i karantene, evt isolasjon. Vi vil berømme hoteller og reiselivsnæringen for et godt samarbeid. Alle skjønner alvoret i situasjon, og vi skal klare å få dette under kontroll.

Sør-Varanger kommune har satt krisestab og søker å løse de utfordringene vi står overfor. Samarbeidet med statlige etater fungerer godt. Kommunen har vært nødt til å gjøre en rekke tiltak som berører alle våre innbyggere. Barnehager, skoler, helsetjeneste og institusjoner gjør endringer for å minimere smittefaren.

Det viktigste nå er at alle følger de nasjonale anbefalingene og lokale forordninger. Sør-Varanger kommune har en kompetent krisestab som arbeider hele døgnet for ta vare på befolkningen. Formannskapet gjorde i går (130220) vedtak som både omfatter bruk av smittevernloven og at vi kan sette inn nødvendige økonomiske ressurser. Nå vil vårt hovedfokus være å ta vare på våre egne innbyggere.

Vi vil berømme hele befolkningen: Ledere, ansatte, næringslivet og statlige institusjoner for det gode samarbeidet. La oss håpe vi kan si om et halvt år, at alt det arbeidet som nå legges ned var bortkastet, fordi ingen ble smittet! Tiltakene som nå gjennomføres i hele Norge er i solidaritet med våre eldre og syke!

La oss stå sammen og ta vare på hverandre. Følg de nasjonale og lokale retningslinjene slik at vi klarer i fellesskap å få kontroll på situasjonen!

 

Rune Gjertin Rafaelsen                                                         Pål Kasper Gabrielsen     

ordfører                                                                                 varaordfører