Rektor:

789 96 837

Arbeidsrom lærere:

789 71 784