Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jegerprøven

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

  Målgruppe

  Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

  Kriterier/vilkår

  Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

  Samarbeidspartnere

  Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

  Pris for tjenesten

  Når du skal gå opp til eksamen, må du betale et eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betales elektronisk her:

  http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/.

   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Ta kontakt med kommunen din for å melde på kurs.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

  Klagemulighet

  Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 14.03.2019 10:57

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk