Det er lav sannsynlighet for hendelser som innebærer risiko for atomnedfall over Norge. Jodtabletter er på lager og forhåndslagret på kommunens skoler og barnehager, men det er ingen anbefaling om å ta jod per nå.

-Har du jodtabletter som har gått ut på dato? Jod er et grunnstoff og vil ikke endre seg med tid, slik at så lenge tabletten er hel har utløpsdato ingen betydning.

Jod skal kun tas etter oppfordring fra myndighetene.

Les mer om atomberedskap her

 

I morgen onsdag 2.mars er det møte i formannskapet hvor det vil bli orientert om beredskapssitasjonen i kommunen, blant annet om offentlige og private tilfluktsrom som er tilgjengelig i kommunen og status på disse.

Kommunestyret har delegert ansvar knyttet til blant annet beredskap til formannskapet.

Administrasjonen og ordfører følger situasjonen nøye og er i daglig dialog med overordnede myndigheter for å ha et mest mulig oppdatert bilde på situasjonen.