Se info angående bruk av jodtabletter
Se kart for offentlige tilfluktsrom
Se info angående sikkerhetssituasjonen i Norge som følge av situasjonen i Ukraina