Informasjon til Atomberedskapsorganisasjonen

Situasjonen i Ukraina og nukleære/radiologiske trusler.

Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) kjører fortløpende spredningsprognoser for utslipp fra alle 4 operative kjernekraftverk, basert på mulig utslipp ved en alvorlig ulykke med tap av kjøling på anleggene. Fra Meteorologisk institutt har DSA fått følgende værmelding for området rundt Tsjernobyl og Zaporizjzjia de neste 48 timer: Et høytrykk over Polen/Baltikum og et lavtrykk sørvest i Svartehavet setter opp et nordlig til nordøstlig vindfelt over hele Ukraina. Svake vinder. Med dagens værsituasjon vil eventuelle utslipp ikke nå Norge.

405 kommuner har hentet ut jodtabletter fra sentralt lager siden 2018 via Helsedirektoratet. Kommuner som ennå ikke har bedt om tabletter, kan tilskrive Helsedirektoratet om det.

Sør-Varanger kommune og helsevesenet har jodtabletter i beredskap og er ikke påvirket av at apotekene er utsolgt for øyeblikket. Skoler og barnehager har lagret jodtabletter lokalt til utdeling ved behov.

Statsforvalterens beredskapsavdeling har vært i kontakt med Orion (produsenten av Jodix tabletter) og de har sendt ut betydelige mengder jod-tabletter til grossister og apotek i dag.

DSA fortsetter å følge situasjonen tett.