Selv om situasjonen er dramatisk og det er sterke bilder som formidles i media er det ingen endring i trusselbildet for nordområdene. Dette har regjeringen og Forsvaret vært tydelige på. Det er også økt årvåkenhet fra Forsvaret på grunn av angrepet.

Apotekene er stort sett utsolgt for jodtabletter. Det er per nå ingen anbefaling som ligger til grunn for å ta jodtabeletter. Se info her Jodtabletter ved atomulykker - DSA

I sosiale medier er det snakk om tilfluktsrom i Sør-Varanger. De offentlige tilfluktsrommene i kommunen er gamle Sandnes skole og Fjellhallen med kapasitet på henholdsvis 400 og 3300 personer. Det er DSB som pålegger kommunene å ha tilfluktsrom, og hensikten er å gi innbyggere beskyttelse der hoveddelen av befolkningen er. Les mer om tilfluktsrom her Tilfluktsrom | Sivilforsvaret

Det kan også være vanskelig for våre minste innbyggere å forstå det som skjer. Det kan være veldig lurt å snakke med barna om situasjonen. Se informasjon her https://krisepsykologi.no/krig-i-ukraina-hva-sier-vi-til-barna/

Iløpet av kommende uke vil administrasjonen sørge for at det er oppdatert og korrekt informasjon på kommunens hjemmeside omkring beredskapsplaner og generell informasjon til våre innbyggere.

Kommunen har beredskapsplaner for det som kommunen er pålagt å ha planer for og disse planen blir ved behov evaluert og oppdatert.

Dette er viktig for kommunens innbyggere og det tar vi på alvor.