Ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, bor privat (utenfor mottakssystemet) og ønsker hjelp til å bli bosatt i en kommune, må søke IMDi om bosetting så snart som mulig på https://registration.imdi.no.

De som bor på asylmottak eller akuttinnkvartering IMDi finner en bosettingskommune for ukrainere som bor på asylmottak eller akuttinnkvartering, etter at mottaksansatte har gjennomført en bosettingssamtale med dem. Hvis du har spørsmål om bosetting kan du kontakte asylmottaket/akuttinnkvarteringen. Bosetting med offentlig hjelp Bosetting med offentlig hjelp er et frivillig tilbud fra staten. Det blir bare gitt ett tilbud om bosetting, og det kan være i hvilken som helst kommune i Norge. Søkerne kan ikke klage på vedtaket se integreringsloven § 46. De som velger å ikke ta imot tilbudet om kommune, må skaffe bolig selv og klare seg økonomisk. Som hovedregel mister de også retten til å delta på introduksjonsprogram og til å få introduksjonsstønad. Dere kan lese mer om bosetting på her.

 

Hva er alternativ mottaksplass? 

Alternativ mottaksplass er en ordning for asylsøkere og andre personer som har rett til å bo i asylmottak. Ordningen innebærer at en kommune påtar seg ansvaret for å gi et botilbud til og følge opp, personen. Det er frivillig for kommunen å ta imot en person på alternativ mottaksplass. 

Ordningen er regulert i UDIs retningslinje UDI 2020-005 Alternativ mottaksplass (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu). Du kan lese tilskuddsbrevet (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) for å få beskrivelse av tjenestene som kommunen skal tilby til personer som bor på alternativ mottaksplass. 

Link til UDI sine sider hvor ukrainske flyktninger kan søke om alternativ mottaksplass finner du her

Se ytterligere informasjon fra UDI ved å følge denne linken eller UDI.no