Oversikt over smittetilfeller etter kategori i Sør-Varanger kommune:

 

 

Dato:

Positive: *

Antall saker:

Lokale:

**

Smittet her:

Smittet i Norge:

***

Smittet i Ru:

x

Kortv/besøk:

xx

Transitt: xxx

Sjømann: z

Sjømann svk:

zz

Helsepersonell

Sykehjem:

04.01.2021

29

22

11

3

6

16

3

10

11

5

2

0

11.01.2021

39

27

14

6

9

22

4

13

17

9

2

0

18.01.2021

49

34

15

6

10

31

4

21

25

10

2

0

25.01.2021

58

40

18

6

10

40

5

26

29

11

2

0

01.02.2021

64

42

18

6

10

46

7

32

33

12

2

0

08.02.2021

68

45

18

6

10

50

7

34

37

14

2

0

15.02.2021

71

48

18

6

10

52

8

36

39

14

2

0

 

*Viser antall positive til vist dato totalt fra og med starten på testing for koronaviruset (mars 2020).

**Lokale = smittede som bor her i kommunen fast

***Smittet i Norge = antall av de lokale smittede som er smittet i Norge ( inkludert smittet her i kommunen)

x Smittet i Russland ( inkluderer både lokale bosatte, transitt og sjøfolk)

xxKortv/besøk: smittede her i kommunen som ikke bor her fast, de var smittet da de kom hit på besøk eller annet kortvarig opphold

xxxTransitt : positive prøver hvor personen er reist videre når svar kommer.

z Sjømenn: alle både her og transitt

zz Sjømenn SVK: sjøfolk som har fått påvist smitte mens de har ligget i havn her + vært her i isolat

 

 

Oversikt over antall i karantene og isolasjon

Uke år 2021

Antall i karantene

Antall i isolasjon

2

35

4

4

10

2

5

6

3

6

11

1