Leder av kriseledelsen, rådmann Nina Bordi Øvergaard, påpeker at importsmitte er kilden til smitte i Sør-Varanger kommune. Kommunen er fortsatt på gult nivå.

 

  • Kriseledelsen vurderer at kommunen med dagens smittesituasjon fortsatt er på gult nivå, som betyr at det er lav sporadisk smitte og noe regional smitte.  Importsmitte er største utfordringen for Sør-Varanger kommune. Det er særlig mannskapsskifte i Kirkenes på utenlandske fartøy, og reiser fra såkalte "røde-land". Alle disse situasjonene og hendelse er under kontroll, og det er ikke fare for at det skal smitte videre i lokalsamfunnet, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard

 

I uke 1 har Sør-Varanger kommune hatt totalt ti positive prøver på korona-smitte.

 

  • Én person som er bosatt i Sør-Varanger kommune ble smittet etter reise. Tre nærkontakter er bekreftet smittet.
  • Fire positive prøver på utenlandsk sjøfolk som mønstret på tre ulike fartøy i Kirkenes havn.
  • To positive tilfeller av utenlandsk sjøfolk som har mønstret på fartøy i en annen kommune.

 

Smittevernlege Drude Bratlien påpeker at importsmitten særlig fra mannskapsbytte er krevende for kommunen.

 

  • Teststasjonen på Storskog bidrar til at vi får avdekket smittetilfeller hos mannskap og dermed begrenset smitten. Karantene og landlovsnekt er viktige for at smitten ikke spres ut i samfunnet Dette krever derimot mye ressurser for Sør-Varanger kommune i en allerede anstrengt situasjon særlig innenfor helsesektoren, sier smittevernlege Drude Bratlien.

 

Oversikt over smittetilfeller etter kategori i Sør-Varanger kommune:

 

 

Dato:

Positive: *

Antall saker:

Lokale:**

Smittet i SVK:

Smittet i Norge ***:

Smittet i Russland x

Kortv/besøk: xx

Transitt: xxx

Sjømann: z

Sjømann SVK zz:

Helsepersonell

Sykehjem:

04.01.2021

29

22

11

3

6

16

3

10

11

5

2

0

11.01.2021

39

27

14

6

9

22

4

13

17

9

2

0

 

*Viser antall positive til vist dato totalt fra og med starten på testing for koronaviruset (mars 2020).

**Lokale = smittede som bor her i kommunen fast

***Smittet i Norge = antall av de lokale smittede som er smittet i Norge ( inkludert smittet her i kommunen)

x Smittet i Russland ( inkluderer både lokale bosatte, transitt og sjøfolk)

xxKortv/besøk: smittede her i kommunen som ikke bor her fast, de var smittet da de kom hit på besøk eller annet kortvarig opphold

xxxTransitt : positive prøver hvor personen er reist videre når svar kommer.

z Sjømenn: alle både her og transitt

zz Sjømenn SVK: sjøfolk som har fått påvist smitte mens de har ligget i havn her + vært her i isolat

------------------

 

Sør-Varanger kommune har fått følgende informasjon fra statsforvalteren i Troms og Finnmark fylke angående åpningen av grensen til Finland:

 

Natt til mandag 11. januar endrer Lappland til gul kategori. Dette medfører endringer i kravene til dem som passerer grensen.

 

 Kravet i § 4d i covid-19-forskriften skal forstås slik:

 

 Kravet til test ved ankomst, etter § 4d, gjelder for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt

i løpet av de siste 14 dager før ankomst. Innreisende fra et område som har gått fra rødt til gult har derfor testplikt i 14 dager etter at området gikk fra rødt til gult. I tilfellet for Lappland så kreves det test for innreisende i 14 dager fra mandag.

 

 Karanteneplikten etter § 4, og kravet om negativ test før ankomst etter § 4a for innreisende, oppheves for et område som er gått over til gult. Personer som i løpet av de siste 10 dagene har vært i et område

med karanteneplikt vil fortsatt ha karanteneplikt, selv om de kommer til Norge via Lappland, men de vil få fratrekk for karantenetiden de har oppholdt seg i Lappland.

  

For ytterligere informasjon om oversikt over godkjente grenseovergangssteder:

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/210105-oversikt-over-godkjente-grenseovergangssteder-fra-2.-januar-2021.pdf