Ordfører Gabrielsen er bekymret for små bedrifter i Sør-Varanger kommune som blir påvirket av at den sosiale nedstengningen fortsetter for voksne.

 

  • Dette har konsekvenser for bedrifter innen kultur, trening og idrett og andre. Det har jeg forståelse for. Sør-Varanger kommune følger de nasjonale rådene kravene som gis, men vil bruke tiden frem til neste møte i kriseledelsen for å vurdere de nasjonale anbefalingene nøyere. Vi har liten til ingen smitte i Sør-Varanger, men jeg er sterkt bekymret for et smitteutbrudd som er ukontrollert. Det får store konsekvenser, sier ordfører Pål Gabrielsen.

 

Kriseledelsen har vedtatt at Sør-Varanger kommune fortsatt er på gult nivå i vår trafikklysmodell, og at ungdomsskolene kan gå tilbake til gult nivå.

 

  • Vi er på gult nivå i kommunen, og ungdomsskolene våre vil gå tilbake til gult nivå fra og med i dag, tirsdag 19.januar. Det vil føre til en mer normalisert skolehverdag for ungdommen vår. Vi følger de nasjonale anbefalingene og vil åpne kommunale bygg for barn og unge i samsvar med de nasjonale retningslinjene som gjelder nå. Sør-Varanger kommune vil ikke åpne for å leie ut kommunale bygg til idrettsarrangement med deltakere utenom regionen uavhengig av alder, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

 

Rådmannen Nina Bordi Øvergaard er bekymret for slitasjen for de ansatte i Sør-Varanger kommune.

 

  • Vi merker i hele organisasjonen at arbeidet med korona-viruset sliter på organisasjonen, og har konsekvenser for kommunens drift. Flere ansatte er tatt ut til direkte håndtering av koronapandemien, blant annet er leder av frivillighetssentralen nå leder av teststasjonen på Storskog, folkehelsekoordinatoren er koronakoordinator med ansvar for og jobber i tillegg med vaksinasjonsprogrammet og smitteoppsporing, noe som igjen betyr at hennes oppgaver blir satt på vent. Helsepersonell er lånt ut fra ordinær tjeneste for å drive med smitteoppsporing og testing, noe som fører til ytterligere belastning på de som er igjen i helsetjenestene. Arbeidet krever betydelige ressurser som har konsekvenser for alt fra helsetjenester, til planverk og utviklingsarbeid samt daglig drift i administrasjonen. Vi havner bakpå, og jobber iherdig for å opprettholde normal drift, samtidig som vi skal håndtere koronakrisen på en god måte, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

 

 

Sør-Varanger kommune har hatt totalt ti positive smittetilfeller i uke to. Hele ni av disse havner under definisjonen importsmitte.

 

  • Det har vært totalt ti positive smittetilfeller i Sør-Varanger kommune i uke to. Av disse er ni tilfeller såkalt importsmitte, eller transittreisende fra utlandet. Ett tilfelle er en lokal smitteoppsporingsak hvor vi har god kontroll og har brutt smittekjeden. Isolasjon og karantene i denne saken vil gjelde til midten av kommende uke, sier smittevernlege Drude Bratlien.
  • Det er fire isolert i kommunen, og 35 i karantene. Av de 35 i karantene har 28 innreise fra Russland og renten sjøfolk eller andre reisende, sier smittevernlege Drude Bratlien.

 

Oversikt over smittetilfeller etter kategori i Sør-Varanger kommune:

 

Dato:

Positive: *

Antall saker:

Lokale:**

Smittet i SVK:

Smittet i Norge ***:

Smittet i Russland x

Kortv/besøk: xx

Transitt: xxx

Sjømann: z

Sjømann SVK zz:

Helsepersonell

Sykehjem:

04.01.21

29

22

11

3

6

16

3

10

11

5

2

0

11.01.21

39

27

14

6

9

22

4

13

17

9

2

0

18.01.21

49

34

15

6

10

31

4

21

25

10

2

0

 

*Viser antall positive til vist dato totalt fra og med starten på testing for koronaviruset (mars 2020).

**Lokale = smittede som bor her i kommunen fast

***Smittet i Norge = antall av de lokale smittede som er smittet i Norge ( inkludert smittet her i kommunen)

x Smittet i Russland ( inkluderer både lokale bosatte, transitt og sjøfolk)

xxKortv/besøk: smittede her i kommunen som ikke bor her fast, de var smittet da de kom hit på besøk eller annet kortvarig opphold

xxxTransitt : positive prøver hvor personen er reist videre når svar kommer.

z Sjømenn: alle både her og transitt

zz Sjømenn SVK: sjøfolk som har fått påvist smitte mens de har ligget i havn her + vært her i isolat

 

Oversikt over antall i karantene og isolasjon

Uke år 2021

Antall i karantene

Antall i isolasjon

2

35

4