Kommunestyret i Sør-Varanger kommune vedtok i ekstraordinært kommunestyremøte 8.mars vedrørende Russlands invasjon av Ukraina fattet følgende vedtak.

Vedtak i kommunestyret i Sør-Varanger 8. mars 22:

1. Kommunestyret ber Kommunedirektøren sikre at vi har planverk og relevante tiltak for å ivareta Sør-Varanger kommunes innbyggere. Kommunedirektøren må også sikre at oppdatert informasjon kommer ut til alle innbyggere, inkludert de som ikke er daglige brukere av internett.

2. Det skal iverksettes en prosess opp mot nasjonale myndigheter og lokale aktører, for å kunne ta imot opptil 500 flyktninger så snart behovet melder seg. Sør-Varanger kommune skal være inkluderende, solidarisk og medmenneskelig.

3. Sør-Varanger kommune skal gå i dialog med nasjonale myndigheter med mål om å opprette en økonomisk tiltakssone i Øst-Finnmark. Næringslivet i regionen berøres meget sterkt av de innførte sanksjonene og er i en særstilling i Norge, siden det har vært et utstrakt samarbeid og handel med Russland som en del av norsk utenrikspolitikk. Det må gis en statlig tilskuddspakke for å sikre ivaretakelse av de rammede eksisterende næringer og oppstart av ny aktivitet. Det er sikkerhetspolitisk svært viktig å sikre bosetting i regionen og næringsaktivitet er essensielt for vekst og utvikling. Dette arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Som en del av dette arbeidet bør det vurderes å gis en statlig garanti for oppstart av industri som hører inn under det grønne skiftet.

Med bakgrunn i vedtaket vedrørende mottak av flyktninger har administrasjonen etablert dialog med UDI og utarbeider plangrunnlag for antall flyktninger kommunen kan motta med tilgjengelig ressursgrunnlag. 

De andre vedtakene har administrasjonen iverksatt arbeid med, også før kommunestyrets vedtak i regi av kommunedirektøren kriseledelse. 

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

 

Kommunevåpen til outlooksignaturSør-Varanger kommune

         -  En grensesprengende kommune -

 

Tlf: 95249389

E-post: per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no