Pressemelding med informasjon om kommunale tjenester fra 13. mars

Informasjon fra kriseledelsen 12. mars:

Sør-Varanger kommune har i dag ingen påviste smittet av koronaviruset. Kommuneoverlege, smittevernlege og ordfører oppfordrer alle om å bidra i en felles dugnad for at vi i Sør-Varanger skal holde dette nivået lengst mulig.

Kriseledelsen skal ha nytt møte klokken 14.00. Situasjonen følges fortløpende og tiltak vurderes kontinuerlig.