• Sør-Varanger kommune ved kommuneoverlegen og administrasjonen følger situasjonen angående Corona-viruset og er i tett i dialog med fylkesmannen. Vi følger de rådene som folkehelseinstituttet gir i alle våre enheter og avdelinger. Befolkningen og næringslivet anbefales å følge med på FHI.no, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Smittevernlegen i Sør-Varanger kommune, Drude Bratlien,  opplyser at kommunen følger utviklingen tett i samarbeid med fylkeslegen og smittevernpersonell i spesialisthelsetjenesten, inkludert smittevernsenteret på UNN.

  • Folk oppfordres til å følge hygieneråd som finnes på FHI hjemmeside, dette gjelder håndhygiene og hostehygiene. Er du syk med feber og influensa, og ikke har vært i Kina, er det med stor sannsynlighet vanlig influensa som topper i kommunen akkurat nå. Hold deg hjemme i senga hvis du har influensa, kontakt med helsetjenesten er bare nødvendig om du har alvorlige luftveissymptomer med pusteproblemer eller høy feber som ikke går ned med Paracet eller Ibux. Hvis du er syk så må du ringe lege, og ikke møte opp uten avtale på forhånd, sier smittevernlegen i Sør-Varanger kommune Drude Bratlien.

 

For mer informasjon se hjemmesiden til folkehelseinstituttet: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

 

Informasjon til reisende: