Hvis du er forelder til et barn med kronisk sykdom – ta en titt på lista over medisinske tilstander helt nederst her 👇🏽, og se om du finner barnet ditt på den.

Hvis ja, bør du sterkt vurdere influensavaksine for han eller henne, og evt ta kontakt med barnets lege hvis du er usikker.

 

Liste over barn med økt risiko for alvorlig influensa:

◾ kronisk lungesykdom (inkludert astma)

◾ hjertesykdom

◾ kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)

◾ nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (organtransplantasjon, kreft osv.)

◾ lever- eller nyresvikt

◾ diabetes

◾ svært alvorlig fedme

◾ annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

◾ prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, anbefales influensavaksine hver sesong fra seks måneder til fylte fem år (ny anbefaling denne sesongen)

 

PS. Selv om vi i mars vanligvis tenker at influensasesongen nærmer seg slutten, er denne sesongen (som den forrige) en noe annerledes influensasesong. Vi fryktet store utbrudd før jul, men på grunn av alle koronatiltakene har vi foreløpig sett lite til influensaviruset her i Norge. 

Det er jo fint. Så hvorfor skal barnet mitt ta vaksinen nå da, tenker du kanskje? Jo, fordi nå melder helsemyndighetene i mange andre europeiske land om både influensautbrudd og sykehusinnleggelser. 

Med færre koronatiltak og flere reisende nordmenn de neste ukene er det dermed mulighet for at vi også kan få utbrudd og flere innleggelser.

Når vi også vet at vi er dårligere beskyttet mot influensa enn det vi var før pandemien, ønsker vi å minne alle i risikogruppene om å ta vaksinen, inkludert de utsatte barna.  

Les mer på fhi.no: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/