På møtet skal kommunene også ta stilling til om grenseprosjektsamarbeidet skal utvides til å gjelde Kolskiy og Petchenga kommuner i Russland. Det vil bli invitert foredragsholdere fra statlig og regionalt nivå fra alle tre land. Detaljert program er ennå ikke ferdig utarbeidet.

Kommunene som er invitert er : Kolskiy, Petchenga, Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Kåfjord, Storfjord, Nordreisa, Enontekis, Sodankylä og Utsjok. Enare kommune er vertskommune for møtet.Om Inarin kunta se finsk versjon på denne adressen : www.inari.fi
- Om Barents Messe se norsk, finsk, russisk og engelsk versjon på denne adressen : www.inlike.fi/barents