• Når ny prøvetaking viste at vedkommende ikke var smittsom lenger ble isolasjonen opphevet. Karantene for nærkontakter ble også opphevet. Vi er veldig fornøyd med hvordan saken har vært håndtert, og at rutiner er fulgt, men det har vært en krevende uke for smittesporingsteamet. Vi er ikke bekymret for smitte i lokalsamfunnet, sier smittevernlege Drude Bratlien.