Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring handlingsplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Høringsfrist 8. august

Handlingsdelen til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal årlig rulleres og ble behandlet i utvalg for levekår i møte 22.06.21. Den legges nå ut på høring og til offentlig ettersyn i 6uker, jfr. plan- og bygningslovens § 11-1 og § 11-4.

 

Innspill til planforslaget og anlegg som mangler, sendes postmottak@svk.no og merkes hso/innspill handlingsplan, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 08.08.21

Les innspill til plansforslaget her

Skjema

Språk Norsk - Norwegian