Kjetil er 42 år og oppvokst i Bjørnevatn, men har etterhvert forflyttet seg til Sandnes, hvor han bor med samboer og to barn.

Han har tidligere arbeidet 20 år i Varanger Kraft, og som selvstendig næringsdrivende, og har bakgrunn som energimontør og elektriker i tillegg til fagskole Elkraft og EKOM.

Kjetil setter stor pris på at han har blitt tatt så godt i mot i Sør-Varanger kommune, og stortrives på jobb, der han får bryne seg på litt av hvert: 

  • Lede, organisere og koordinere aktivitetene innen drift og vedlikehold av kommunale bygninger 
  • Strategisk planlegging av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg
  • Bistå kommunale enheter ved ombyggingsarbeider.
  • Utarbeide og følge opp drifts- og vedlikeholdsavtaler med private firmaer.
  • Delta i tverrfaglige arbeidsgrupper
  • Personalansvar

Velkommen på laget!