For Sør-Varanger er det Grenselandmuseet som kjører prosjektet. Konservator ved museet, Torstein Lindheim, presenterte prosjektet sammen med enhetsleder i Sør-Varanger kommune, Harald Sørensen. Fotefar mot Nord koordineres av  fylkeskommunene i Trøndelag, Nordland og Troms-Finnmark. Målet er i første  omgang er å få statlige midler til å komme i gang. Konferansen samlet drøye 90 deltagere