Gruppestørrelser ved konfirmasjonsseremonier

For seremonien kan dere ha inntil 100 personer til stede i kirken / konfirmasjonslokalet hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Ellers er maksimalt antall 10 personer innendørs.

Dere skal uansett ikke være flere enn at det er plass til at alle kan holde minst en meters avstand til de som ikke er i samme husstand. Utendørs kan man være flere. Se informasjon om dette og arrangørers ansvar her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/#tocNode_1

Gruppestørrelser ved fest / sammenkomst etter seremoni

Du kan samle inntil ti personer til en privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale). Maks 20 personer utendørs. Dette gjelder også kafeer eller andre lokaler med driftsløyve.

Det anbefales at ikke flere enn fem personer samles i private hjem.