Søkende som søker innen fristen vurderes etter gjeldende vedtekter og tildeles plass for barnehageåret 2024-2025.
Søknader som sendes etter frist vil vurderes og tildeles plass etter kapasitet løpende fram mot hovedopptaket i mars 2025.
 
Søk Barnehageplass