Om økonomiske bekymringar: https://vimeo.com/400233584 (Vimeo)

Slik søker du om dagpengar: https://vimeo.com/399130074 (Vimeo)

Jeg får ikke registrert meg som arbeidssøker: https://vimeo.com/399146970 (Vimeo)

Fra søknad til utbetaling av dagpenger: https://vimeo.com/401288475 (Vimeo)

Omsorgspenger når barnehage og skole er stengt: https://vimeo.com/401291737 (Vimeo)