Enheten har ansvar  for koordinering og drift av bosettings- og introduksjonsprogram for flyktninger.

Bosettingen skjer i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Introduksjonsprogrammet er et lovpålagt fulltids – og helårlig tilbud til flyktninger, med 37,5 timer kvalifisering pr uke, og 5 uker ferie pr år.

Enhetens arbeid med tilflytting til Sør-Varanger involverer flyktninger, der vår kompetanse og vårt veiledningsansvar  er sentralt i arbeidet. Strukturer, kunnskap og praktisk arbeid ved tilflytting er viktig i lokalsamfunnet, både for å beholde de som bor her, og for å få nye tilflyttere.

Vi har ansvar for å tilrettelegge, samordne, drive og koordinere bosettingsarbeidet. Vi fungerer også som et bindeledd i ankomstfasen, og gir råd og veiledning til ulike samarbeidsparter.