Lokal hovedentreprenør Sundquist AS er godt i gang med arbeidet med å ferdigstille 5 tomter for eneboliger og 2 for rekkehusbebyggelse til høsten som kommer. Dette er en utvidelse av eksisterende byggetrinn i utbyggingsplanen for Skytterhusfjellet.

Det opparbeides akkurat nå ny vei og annen nødvendig infrastruktur, og en stor korttidsparkeringsplass med 63 plasser anlegges til bruk for det fine skilekområdet og turløypene i nærheten. 

 

Utover i 2023 kommer vi med mer informasjon om status for arbeidet med tomtene.