Har du søknader du ønsker å sende inn til NAV Sosial, så kan du enten sende via vanlig post eller møte opp på NAV sine kontorer og levere søknad i papirformat. NAV sine telefoner er oppe og har du spørsmål kan du ta kontakt. 

 

Vi beklager ulempene dette medfører.